Algemene voorwaarden

Contractperiode

De overeenkomst voor Online Back-up wordt afgesloten voor minimaal 1 jaar. De contracttermijn wordt jaarlijks automatisch met 1 jaar verlengd.

Opzeggen

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt. Wanneer u opzegt wordt direct na het verlopen van de contracttermijn uw account verwijderd en worden uw back-up bestanden van de back-up servers verwijderd.

Betaling

Betaling geschiedt vooraf, waarbij u een factuur ontvangt voor de back-upperiode van 1 jaar. U ontvangt jaarlijks, ca. 14 dagen voor het verlopen van de overeenkomst, een factuur voor het komende jaar. Heeft u een kortingscode, dan wordt deze verwerkt in de factuur.

Betalingstermijn

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Aansprakelijkheid

FreshPC Computer Service doet er alles aan om de back-upvoorzieningen waarop uw back-up bewaard wordt maximaal beschikbaar te hebben en foutloos te laten functioneren. Wij beheren de opslagruimte en zorgen voor een betrouwbaar en snel backup-systeem. Wij ondersteunen u met het configureren van uw back-up indien u dat wenst. FreshPC is echter niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, ten gevolge van het gebruik van Online Back-up.

Bewaarbeleid

Dagelijks wordt er een of meerdere back-uptaken uitgevoerd. U kunt bij het herstellen van bestanden dan ook kiezen uit welke versie van de back-up u uw bestand(en) wilt herstellen. Na verloop van tijd zullen de oudere back-ups automatisch verwijderd worden. Back-ups worden volgens het volgende bewaarbeleid bewaard:

  • Back-ups van ‘vandaag’ worden allemaal bewaard.
  • Er zal één back-up overblijven voor elk van de laatste 7 dagen.
  • Er zal één back-up overblijven voor elk van de laatste 4 weken.
  • Er zal één back-up overblijven van de laatste 12 maanden.

Wanneer u meer ruimte nodig heeft voor uw bestanden dan uw huidige pakket biedt, dan kan uw pakket aangepast worden. U betaalt voor de nog lopende contractperiode het prijsverschil tussen het huidige pakket en het nieuwe pakket. Na aanpassing van het pakket ontvangt u een factuur hiervoor.

Gegevensbescherming

FreshPC Computer Service gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de administratie en het kunnen uitvoeren van de dienst Online Back-up.

FreshPC Computer Service neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus en houdt zich strikt aan de wetten inzake gegevensbescherming die hiervoor gelden.

FreshPC Computer Service verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens voor de implementatie en afhandeling van de contractuele relatie met u voor het Online Back-up product. Verder kunnen wij deze informatie gebruiken om u aanbiedingen te doen die op basis van uw gebruik van het Product interessant voor u zouden kunnen zijn. Uw gegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet gedeeld met derden, bijv. adverteerders.

Menu